Dobrodošli v svetu virtualnega letalstva

Čeprav smo virtualni, smo realni.

Virtualno letalstvo je dejavnost, ki zajema računalniško simulirano letenje, nadzor letenja ter ostale aktivnosti, povezane z letalskim prometom. Pri svojem izvajanju virtualno letalstvo uporablja postopke, ki so praviloma identični postopkom v realnem letalskem prometu.

Klub virtualnega letalstva Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje ljubiteljev virtualnega letenja ter drugih, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov.
Klub deluje na območju Slovenije in sodeluje oziroma se interesno povezuje z drugimi sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini.

Discord strežnik

PROSTOR ZA VIRTUALNO DRUŽENJE

Naše aktivnosti

Klub poleg osnovnega delovanja izvaja še mnoge druge aktivnosti.

Izobraževanje

Nove člane učimo uporabe sodobnih simulatorjev, letalskih pravil in upravljanja kompleksnih letal.

Redna srečanja

Klub organizira redna srečanja v prostorih Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani. Občasno se organizira tudi voden ogled letališča.

Svetovanje za simulatorje in strojno opremo

Članom pomagamo pri nakupu strojne opreme, simulatorjev in dodatkov.

Računalniško opismenjevanje

Članom pomagamo pri zahtevnejših računalniških operacijah.